Säkerhetsinformation om motorcykelstövlar

St√∂vlarna √§r en personlig skyddsutrustning (PSU). De har utvecklats och tillverkats f√∂r att ‚Äď om √§n i begr√§nsad utstr√§ckning ‚Äď tillhandah√•lla skydd f√∂r f√∂tter och underben.

Allt du behöver veta om certifiering av motorcykelstövlar som personlig skyddsutrustning (PSU). Rengörings- och skötseltips för stövlar.

Allmänt

CE-märkningens betydelse

CE-m√§rkningen p√• st√∂vlarna indikerar att produkterna √∂verensst√§mmer med den europeiska f√∂rordningen (EU) 2016/425. En andra kategori har lagts till: PSU = personlig skyddsutrustning mot genomsnittliga risker. N√§rmare best√§mt uppfyller den de grundl√§ggande h√§lso- och s√§kerhetskraven i bilaga II till den europeiska f√∂rordningen (EU) 2016/425. Denna √∂verensst√§mmelse har verifierats av de anm√§lda organen nr 0075 CTC (4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon-Cedex 07) respektive nr 0498 Ricotest (Via Tione, 9 37010 ‚Äď Pastrengo (VR) Italien) med hj√§lp av CE-certifiering och laboratorietester i enlighet med den kontrollerade och certifierade standarden EN13634:2017.

Risker/garanterat skydd

Dessa st√∂vlar tillhandah√•ller skydd mot v√§der och vind utan att begr√§nsa anv√§ndarens r√∂relsefrihet vid man√∂vrering av motorcykeln och fotspakarna. De tillhandah√•ller ocks√• en viss grad av mekaniskt skydd av foten och fotleden i h√§ndelse av en olycka. Du kan anv√§nda skorna i kombination med annan PSU f√∂r att bibeh√•lla eller f√∂rb√§ttra skyddet f√∂r vissa kroppsdelar, till exempel med benskydd i byxorna f√∂r b√§ttre skydd f√∂r underbenen. VARNING: DET FINNS INGA ST√ĖVLAR SOM KAN GE ETT FULLST√ĄNDIGT SKYDD!

Användningsändamål

Avsedd för användning av motorcyklister inom motorsport (träning och tävling) och för allmän vägtrafik inklusive professionell användning.

Användningsbegränsningar

Felaktigt använda, otillräckliga, ej passande, skadade, deformerade, mycket slitna eller trasiga stövlar och kläder kan leda till en större risk för personskador. Skorna uppfyller säkerhetskriterierna endast om de sitter perfekt och är i felfritt skick. Det är förarens uppgift att underhålla stövlarna och vid behov byta ut dem om de är skadade, deformerade eller överdrivet slitna. Det är förarens uppgift att använda stövlar som är lämpliga för respektive ändamål och se till att alla lås (kardborreband, dragkedjor, snören, krokar, etc.) är stängda och att fötterna är säkert inneslutna. Förändringar i miljöförhållandena (till exempel temperatur, luftfuktighet, etc.) kan försämra skornas prestanda. Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH (Schweiz: Detlev Louis AG) ansvarar inte för skador eller personskador till följd av icke fackmässig användning av produkterna.

Rengöring och skötsel

Använd inga kemikalier som lösningsmedel, bensin, alkohol eller slipmedel. Förvara stövlarna på en väl ventilerad plats. Ta bort smuts regelbundet och låt stövlarna aldrig torka i solen eller nära ett värmeelement om de är blöta. Det är lämpligt att byta ut skorna efter 5 års användning under normala förhållanden. Skornas avfallshantering måste ske enligt gällande föreskrifter. Vi försäkrar att våra skor inte innehåller några skadliga eller farliga ämnen.

Märkningar

I varje stövel hittar du en etikett med följande markeringar:


Piktogram CE-märke

CE-märkning, tillverkarens försäkran om överensstämmelse med (EU-)förordningen 2016/425


42 (Exempel)Skonummer

Logotyp Fastway

tillverkarens registrerade varumärke


FRS-1 (exempel)Modellbeteckning
Made in Thailand (exempel)Tillverkningsland

Piktogram information

Information


Piktogram enligt EN 13634:2017

EN13634:2017
XXXX
(valfria krav)

Piktogram enligt EN 13634:2017 med följande uppgift:

 • √Ąndam√•lsenlig anv√§ndning: Motorcykelk√∂rning
 • Prestandaniv√• som uppn√•ddes i laboratorietester (1 eller 2)*:
 • F√∂rsta X: H√§nvisar till h√∂jden p√• skons √∂verdel
 • Andra X: Prestandaniv√• som uppn√•ddes vid test av n√∂tningsbest√§ndighet i samband med st√∂tar och slag
 • Tredje X: Prestandaniv√• som uppn√•ddes vid test av sk√§rmotst√•nd i samband med fall
 • Fj√§rde X: Prestandaniv√• som uppn√•ddes vid test av tv√§rstyvhet

* Denna europeiska standard innefattar olika egenskaper som det finns tv√• prestandaniv√•er f√∂r avseende det skydd som tillhandah√•lls. De t√§cker niv√•n p√• risken eller faran som en motorcyklist uts√§tts f√∂r, beroende p√• hur motorcyklisten k√∂r och olyckans karakt√§r. Om f√∂rare tror att deras k√∂rstil eller sport inneb√§r en √∂kad risk f√∂r en olycka, ger ‚ÄĚniv√• 2‚ÄĚ h√∂gre effekt f√∂r var och en av dessa prestandaegenskaper. Det √§r dock troligt att denna h√∂gre prestandaniv√• kommer med √∂kad vikt och mindre komfort, vilket kanske inte √§r acceptabelt f√∂r alla f√∂rare.

Valfria krav:

De testade stövlarna har dessutom ytterligare skyddsfunktioner. Kontrollera om det finns en eller flera av följande symboler:

 • IPA = Ankelns kollisionsskydd
 • IPS = Smalbenets kollisionsskydd
 • WR = Motst√•nd mot intr√§ngande vatten i skon
 • FO = Sulans best√§ndighet mot bensin och olja
 • SRA, SRB or SRC = Halks√§kerhet:
  • P√• keramikgolv med vatten + reng√∂ringsmedel (SRA)
  • P√• st√•lgolv med glycerin (SRB)
 • B = Ovanmaterialets genomsl√§pplighet f√∂r vatten√•nga
 • WAD = Vattenabsorbering/-sl√§ppning av sulan

Den europeiska referensstandardens nummer och året för utfärdandet är angivna under piktogrammet.


Material och tillverkning

Alla material som anv√§nds ‚Äď b√•de naturliga och syntetiska ‚Äď och den anv√§nda bearbetningstekniken har valts i enlighet med kraven i den europeiska tekniska standarder n√§r det g√§ller s√§kerhet, ergonomi, komfort, styrka och riskfrihet.


Skyddets användning

Personlig skyddsutrustning (PSU), kategori 2, endast för användning vid motorcykelkörning. Motorcykelskor är tillverkade för att i händelse av en olycka tillhandahålla en viss grad av mekaniskt skydd för foten, eventuellt fotleden och/eller en del av smalbenet, utan att avsevärt reducera förarens förmåga att kontrollera motorcykeln och använda fotspakarna. När de används på rätt sätt minskar stövlarna risken för skador och begränsar konsekvenserna av motorcykelolyckor (det rör sig främst om allvarlighetsgraden hos skärsår och skavsår efter kollision med vägytan, samt överföringen av stötkrafter vid kollisioner med fordon, vägtillbehör och vägytor).

Den skyddsanordning som är föremål för detta informationsmeddelande är uteslutande begränsad för användning i samband med motorcykelkörning. För bästa möjliga skydd mot personskador när du kör motorcykel, bör du ALLTID använda stövlarna tillsammans med annan certifierad skyddsutrustning (kläder, handskar, hjälm etc.) avsedd för att skydda andra delar av kroppen: till exempel ett extra benskydd under byxorna.


Faror som det finns ett grundläggande skydd mot

St√∂vlarna tillhandah√•ller BEGR√ĄNSAT skydd f√∂r f√∂tterna mot sk√§rs√•r, k√∂tts√•r och skavs√•r som kan uppst√• n√§r man tr√§ffar marken eller v√§gytan efter att ha fallit fr√•n en motorcykel/skoter; de hj√§lper dessutom till att minska allvarlighetsgraden hos bl√•m√§rken och frakturer i h√§ndelse av en kollision.

Kollisions-skyddszoner

Kollisions-  /skyddszoner


Faror som man inte kan skydda sig mot

Dessa stövlar kan inte ge skydd mot trauma som orsakats av böjning eller vridning, eller mot trauma som orsakats av extrema rörelser. De kan inte heller förhindra blåmärken om man blivit träffad av ett föremål.


Varningar och användningsgränser

 • Inga st√∂vlar kan tillhandah√•lla ett omfattande skydd mot alla kollisioner eller friktioner.
 • Motorcykelk√∂rning √§r riskfyllt p√• grund av sin natur och kan leda till allvarliga personskador eller d√∂dsfall; att anv√§nda skyddsutrustning √§r ingen urs√§kt f√∂r att ta st√∂rre risker.
 • Beakta alltid de specifika anv√§ndaranvisningarna f√∂r dessa st√∂vlar.
 • Anv√§nd inte denna skyddsutrustning f√∂r andra √§ndam√•l: Icke fackm√§ssig anv√§ndning kan leda till en kraftig reducering av det tillhandah√•llna skyddet.

Kontroll före användning

 • Kontrollera att st√∂vlarna √§r i felfritt skick f√∂re anv√§ndning. Vid synliga skador, s√•som sprickor, h√•l etc. m√•ste de bytas ut.
 • St√∂vlarna fyller sin funktion endast om de √§r i felfritt skick och har tagits p√• korrekt: Skyddsniv√•n g√§ller s√• l√§nge st√∂vlarna beh√•ller sina ursprungliga egenskaper. Av denna anledning f√•r under inga omst√§ndigheter anpassningar eller reparationer utf√∂ras: Utf√∂r inga √§ndringar p√• st√∂vlarna.
 • Om fasts√§ttningarna best√•r av flikar, remmar, elastiska band, krokar eller liknande, m√•ste det s√§kerst√§llas att de √§r funktionsdugliga och kan st√§ngas ordentligt. Om st√∂vlarna har ett kardborrel√•s b√∂r detta kontrolleras regelbundet med avseende p√• slitage och f√§ste.

Skötsel, underhåll, förvaring

Avl√§gsna smuts endast med en fuktig trasa. F√∂r kraftigare nedsmutsning, anv√§nd en fuktig trasa eller en mjuk borste med ljummet vatten (max. 40¬†¬įC)

 • F√•r ej reng√∂ras under rinnande vatten
 • Anv√§nd inget hett vatten, inga l√∂sningsmedel eller andra kemikalier
 • Anv√§nd specifika produkter f√∂r reng√∂ring och v√•rd av l√§der
 • F√•r ej uts√§ttas f√∂r direkt solljus
 • F√•r ej uts√§ttas f√∂r extremt h√∂ga eller l√•ga temperaturer
 • Inga √§ndringar f√•r utf√∂ras p√• n√•gon del av st√∂vlarna
 • N√§r de inte anv√§nds ska st√∂vlarna f√∂rvaras p√• en torr och v√§l ventilerad plats
 • Efter anv√§ndning ska de f√∂rvaras torrt p√• en v√§l ventilerad plats och i rumstemperatur; anv√§nd ingen torktumlare eller andra v√§rmeaggregat

Om stövlarna är skadade eller du är tveksam när det gäller deras tillstånd bör de bytas ut omedelbart. Inga reklamationer eller begäran om utbyte kommer att accepteras om icke fackmässig användning konstateras.


Passform och ergonomi

När du väljer stövlar bör du prova ett par i rätt storlek som känns bekväma att ha på sig i en vanlig sittposition. Förvissa dig om att du kan använda motorcykelns styrelement utan problem. För att välja rätt storlek, kontrollera måtten på dina fötter eller kontakta din återförsäljare.

För att dra full nytta av det skydd som dina stövlar ger, var uppmärksam på följande:

 • L√•sen √§r fullst√§ndigt st√§ngda och s√§kert fastsatta p√• respektive position innan du s√§tter dig p√• motorcykeln
 • Se ocks√• till att det inte finns n√•gra l√∂sa eller h√§ngande √§ndar som kan fastna i fordonets mekanism under k√∂rning
 • De viktigaste l√•sen och fasth√•llningsanordningar p√• dessa st√∂vlar ska alltid vara ordentligt fastsatta n√§r du k√∂r med motorcykeln. I annat fall kan st√∂vlarnas skyddsf√∂rm√•ga vid en olycka f√∂rs√§mras avsev√§rt
 • K√∂r aldrig med √∂ppna l√•s, inte ens n√§r det √§r varmt
 • V√§lj korrekt storlek: L√∂sa eller tr√•nga st√∂vlar kan begr√§nsa r√∂relsefriheten och r√∂relseradien, vilket kan leda till os√§kra k√∂rf√∂rh√•llanden

Återförsäljaren kan ge dig mer information om detta och tillhandahålla råd om passform och inställning.

Beakta uppgifterna i den följande tabellen för val av rätt storlek.

EURUSUKJP
3643,522
374,5422,5
385,5523,5
3965,524
4076,525
417,5725,5
428,5826,5
439,5927,5
44109,528
4510,51028,5
4611,51129,5
471211,530

Användningstid och upplysningar om avfallshantering

Produktens livslängd varierar beroende på hur den används och slitaget som uppstår på materialet. Det rekommenderas dock att stövlar som förvaras under normala förhållanden (temperatur, relativ luftfuktighet) byts ut 5 år efter inköpsdatumet. Kasta inte dina stövlar i miljön när livslängden har gått ut: Följ lokala/nationella miljöföreskrifter och lämna dem till avfallshantering på en lämplig avfallshanteringsstation. Mer information i samband med dessa förordningar tillhandahålls av de lokala myndigheterna.


Tillverkarnamn

Detlev Louis Motorrad- Vertriebsgesellschaft mbH


Produktionsdatum (år och månad)

17 01 (exempel)


Produktionsbatch

05770-037481 (exempel)

Ytterligare ämnen

Upplysning

 • Niv√• 1: Uppfyller standardens minimikrav n√§r det g√§ller skydd i h√§ndelse av en olycka och s√§kerst√§ller en adekvat komfortniv√• under alla anv√§ndningar.
 • Niv√• 2: Garanterar en f√∂rb√§ttring och √∂kning av prestandan, i synnerhet f√∂r produkter som √§r avsedda f√∂r motorsport/tr√§ning, √§ven om detta kan leda till begr√§nsningar p√• grund av h√∂gre vikt, vilket i sin tur kan minska komforten. Anv√§ndaren m√•ste d√§rf√∂r v√§lja l√§mplig niv√• baserat p√• sitt fordons prestanda, k√∂rstilen och den fara som respektive aktivitet utg√∂r.

Kontakt

Om du har några frågor om produkten och/eller denna handledning, kontakta vårt servicecenter via e-post före användning: service@louis.de. Vi hjälper dig snabbt. På detta sätt säkerställer vi tillsammans att produkten används korrekt.

SearchWishlistUser AccountCartArrow LeftArrow RightArrow Right ThinIcon HomeIcon HomeMenuArrowCaret DownCloseResetVISAmatercardpaypalDHLHermesCheckCheck-additionalStarAdd to Shopping Cartchevron-leftchevron-rightSpinnerHeartSyncGiftchevron-upKlarnaGridListFiltersFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoCalendar