Återbetalningen av mervärdesskatt

I länder utanför EU levererar vi varorna via postorder utan mervärdesskatt. Detta gäller inte för Schweiz. Om du är medborgare i ett land utanför EU och handlar i en Louis-filial betalar du priserna i kassan inklusive tysk mervärdesskatt. Information om hur du i detta fall får återbetalning av skatten finns här.

Global blue tax free

Förutsättningar för återbetalning vid inköp i Louis-filialen

Återbetalningen av mervärdesskatten är i allmänhet endast möjlig för medborgare från länder utanför EU.

Undantagna från skattebefrielsen är varor som används för att utrusta eller driva ett privat transportmedel (till exempel motorcykel, personbil, herrgårdsvagn, sportbåt, segelbåt, flygplan). Varorna det gäller är både delar till motorfordon som är permanent monterade i eller på fordonet (till exempel bagagehållare, beklädnadsdelar, reservdelar, stötskydd etc.) och rörliga delar som ingår i fordonets utrustning, till exempel bogserlina, reservdäck, förbandslådor. Varor som krävs för ett fordons drift (till exempel batterisyra, rengöringsmedel etc.) omfattas inte heller av skattebefrielsen för exportleveranser i samband med icke-kommersiella resor.

Återbetalning genom Global Blue

I alla filialer har du möjligheten att få tax free-formulär om ditt inköp utfärdade. Med dessa kan du få din mervärdesskatt utbetald, minus en serviceavgift som tas ut av Global Blue. Denna möjlighet finns på alla återbetalningskontor (på flygplatser och gränsövergångar) upp till tre år efter ditt köp. Kontorens lägen och ytterligare information finns här:

Viktigt – exporten måste ske inom fyra veckor efter inköpet.

Din fördel – du behöver inte köra tillbaka till filialen efter att ha passerat gränsen för att få din mervärdesskatt utbetald, mervärdesskatten kommer att återbetalas till dig omedelbart. Utbetalning i våra filialer är inte möjlig.

Undantag för NATO-anställda

Som NATO-anhörig kan du få mervärdesskatten återbetald direkt i filialen om du visar upp den ifyllda och av din avdelning undertecknade redovisningssedel för momsbefriade tyska varutjänster.

SearchWishlistUser AccountCartArrow LeftArrow RightArrow Right ThinIcon HomeIcon HomeMenuArrowCaret DownCloseResetVISAmatercardpaypalDHLHermesCheckCheck-additionalStarAdd to Shopping Cartchevron-leftchevron-rightSpinnerHeartSyncGiftchevron-upKlarnaGridListFiltersFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoCalendar