Säkerhetsinformation om handskar för motorcyklister

Säkerhetsinformation om handskar för motorcyklister

Allmänt

EU-krav

Dessa handskar uppfyller de grundl√§ggande h√§lso- och s√§kerhetskraven i PSU-f√∂rordningen (EU) 2016/425. √Ėverensst√§mmelse med kraven i denna f√∂rordning har bevisats genom en EU-typkontroll av ett anm√§lt organ. En lista med certifieringsorgan finns l√§ngst ner p√• denna sida. I den produktspecifika delen av bruksanvisningen f√∂r alla handskar hittar du respektive identifieringsnummer f√∂r det institut som utf√∂rde EU-typkontrollen f√∂r denna specifika PSU. F√∂ljande m√§rkning har anbringats p√• alla skyddshandskar f√∂r motorcyklister i v√§gtrafiken (nedan kallade handskar) och inneh√•ller de beskrivna uppgifterna:

Märkning på produkten

Exempel

 1. Specifik symbol som anger att handskarna är lämpliga för användning på en motorcykel
 2. Specifikation av prestandaklassen
 3. Knogskydd
 4. Handelsnamn
 5. Artikelnummer
 6. Hänvisning till informationsmaterial
 7. Tillverkarens försäkran om överensstämmelse med (EU-)förordningen 2016/425
 8. Europeisk standard

√Ėverensst√§mmelse med typmodellen garanteras p√• grundval av intern produktionskontroll. EU-f√∂rs√§kran om √∂verensst√§mmelse finns online p√• www.louis.de direkt vid produkten.

Viktig upplysning: Vi rekommenderar att låta märkningen vara kvar på produkten för att kunna bevisa överensstämmelse med den tillämpliga europeiska förordningen.

Allmänna funktionsegenskaper

Handskarna har testats i enlighet med den europeiska standarden EN 13594: 2015.

Enligt EN 13594:2015 finns det tv√• prestandaklasser n√§r det g√§ller det skydd som tillhandah√•lls. De tv√• prestandaklasserna har definierats f√∂r att uppn√• inf√∂randet av certifierat skydd f√∂r st√∂rsta m√∂jliga antal motorcyklister. Niv√•n p√• risken eller faran som en motorcyklist uts√§tts f√∂r beror till stor del p√• hur motorcyklisten k√∂r och olyckans karakt√§r. ‚ÄĚPrestandaklass 1‚ÄĚ √§r den l√§gsta niv√•n som handskarna m√•ste tillhandah√•lla f√∂r att faktiskt kunna ge skydd i h√§ndelse av en olycka. Handskar i ‚ÄĚprestandaklass 1‚ÄĚ har dessutom optimal ergonomi f√∂r alla k√∂rstilar. ‚ÄĚPrestandaklass 2‚ÄĚ inf√∂rdes f√∂r de fall d√§r motorcyklister uts√§tts f√∂r en st√∂rre olycksrisk p√• grund av deras k√∂rstil. Handskar i ‚ÄĚprestandaklass 2‚ÄĚ tillhandah√•ller en h√∂gre skyddsniv√•. Detta kan dock ocks√• leda till f√∂rluster n√§r det g√§ller ergonomi och de √§r d√§rf√∂r inte l√§mpliga f√∂r alla f√∂rare.

Följande egenskaper testas i överensstämmelse med EN 13594:2015 och betygsätts enligt följande.

TesterNivå 1Nivå 2
Kragl√§ngd‚Č• 15 mm‚Č• 50 mm
Justeringssystem‚Č• 25 N‚Č• 50 N
Brotth√•llfasthet  
Handflatan och fingrarnas insida‚Č• 25 N‚Č• 35 N
Handrygg och fingrarnas baksida‚Č• 18 N‚Č• 30 N
Mellanrummen mellan fingrarna‚Č• 18 N‚Č• 25 N
S√∂mtjocklek  
Huvuds√∂mmar‚Č• 6 N/mm‚Č• 10 N/mm
Mellanrummen mellan fingrarna‚Č• 4 N/mm‚Č• 7 N/mm
Sk√§rbest√§ndighet  
Handflata‚Č• 1,2‚Č• 1,8
Handryggingen uppgift‚Č• 1,2
N√∂tningsbest√§ndighet vid st√∂tar och slag (handflator)  
Enkel n√∂tningstid‚Č• 3,0 s‚Č• 6,0 s
Genomsnittlig n√∂tningstid‚Č• 4,0 s‚Č• 8,0 s
Stötdämpning knogskydd*tillvalnödvändig
Enskilt resultat‚ȧ 9,0 kN‚Č• 5,0 kN
Genomsnittlig √∂verf√∂rd kraft‚ȧ 7,0 kN‚Č• 4,0 kN
Skyddszon på handsken

*Skyddszon

*Skyddszon för stötdämpningen

En del handskar √§r f√∂rsedda med ett knogskydd. Knogskyddet ska t√§cka alla fyra knogarna och √§r avsett att ge begr√§nsad st√∂td√§mpning och n√∂tningsskydd f√∂r handryggen vid olyckor eller fall fr√•n motorcykeln d√§r f√∂rarens h√§nder kan kollidera med och glida l√§ngs v√§gbanan. Handskar med knogskydd har beteckningen ‚ÄĚKP‚ÄĚ i CE-piktogrammet.

√Ąven om skyddshandskarna uppfyller ‚ÄĚprestandaklass 2‚ÄĚ i n√•gra av de obligatoriska testerna, kan den totala klassificeringen vara ‚ÄĚprestandaklass 1‚ÄĚ. Klassificeringen av den totala effekten baseras p√• det l√§gsta resultatet fr√•n alla n√∂dv√§ndiga tester. De prestandaklasser som uppn√•s i de individuella testerna finns i en bruksanvisnings produktspecifika del.

Säkerhet

√Ąndam√•lsenlig anv√§ndning

Handskarna som beskrivs på detta informationsblad är avsedda att användas när man kör motorcykel i vägtrafiken. Handskarna kan skydda mot väderpåverkan utan att onödigt begränsa fingerfärdigheten som krävs för att kunna använda motorcykelns manöverelement. Dessutom kan handskarna i händelse av ett fall i viss mån skydda användarens händer och handleder mot mekanisk belastning. De särskilda farorna i samband med motorcykelolyckor är å ena sidan fall med motorcykeln och å andra sidan kollisioner med andra fordon eller med fasta föremål på vägkanten. Dessutom föreligger risk för personskador vid fall på grund av mekanisk påfrestning och skavsår. Kom ihåg att hela kroppen måste skyddas när du kör motorcykel. Använd därför motsvarande utrustning från topp till tå (hjälm, jacka, byxor, skydd, handskar och stövlar).

Begränsning

Dessa handskar skyddar inte mot kemikalier, extrem värme, öppen eld, extremt låga temperaturer eller andra risker och faror som inte nämns i bruksanvisningen. Ingen personlig skyddsutrustning (PSU) kan tillhandahålla obegränsat skydd mot de risker som kan uppstå vid fall eller olyckor. Ingen handske kan helt utesluta skador på handen. Att köra motorcykel är till sin natur en farlig aktivitet och användningen av denna PSU kan inte förhindra allvarliga personskador.

Användning

Korrekt val av handskar

En lista över alla erbjudna handskstorlekar finns längs ner på denna sida. Handskarna måste sitta åt på händerna och alla spännen måste sitta ordentligt fast. Det bästa sättet att kontrollera handskarnas passform är att gripa tag om styret på en motorcykel. Du ska varken känna någon obehaglig spänningskänsla i fingrarna, fingertopparna, på ovanhanden eller handflatan eller ha en känsla av att handsken sitter löst. Fingertopparna ska inte trycka mot handskens framsida, men avståndet bör inte heller vara så stort att greppkänslan begränsas. Alla manöverelement måste kunna användas utan problem.

Korrekt fastsättning av handskar

Handskarna är försedda med ett eller två kardborrelås placerade på handleden och/eller kragen. De befintliga kardborrelåsen ska dras åt så hårt som möjligt utan att de därvid sitter för trångt. Det ska inte vara möjligt att ta av handskarna utan att först öppna kardborrelåset. Handskarna ska bäras över eller under jackans ärmar så att ärmen och kragen överlappar varandra och om möjligt inte kan glida isär vid ett fall. (Tänk på detta när du köper din jacka.)

√Ąndam√•lsenlig anv√§ndning

Säkerhetstest

F√∂ljande upplysningar m√•ste under alla omst√§ndigheter iakttas, eftersom detta √§r det enda s√§ttet att garantera handskarnas ursprungliga skyddseffekt: Anv√§nd aldrig l√∂sningsmedel eller andra aggressiva √§mnen f√∂r reng√∂ring. Kontaminering med icke godk√§nda √§mnen eller felaktig sk√∂tsel kan avsev√§rt f√∂rs√§mra egenskaperna avsev√§rt och reducera handskarnas skyddseffekt. Handskarna f√•r inte f√§rgas eller f√∂rses med dekaler. √Ąndringar av produkten √§r inte till√•tna, oavsett hur sm√• de √§r. √Ąven √∂verdriven vridning och/eller b√∂jning (till exempel att vrida ur handsken) utg√∂r en icke fackm√§ssig hantering eftersom produkten inte har konstruerats f√∂r belastningar av detta slag. Alla ovann√§mnda icke-korrekta hanteringar kan leda till f√∂rs√§mring av skyddseffekten, och i v√§rsta g√•r skyddsegenskaperna f√∂rlorade.

I händelse av icke-korrekt hantering avvisar Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH (Schweiz: Detlev Louis AG) eventuella krav på regress eller reparationer.

Före varje användning bör handskarna undersökas med avseende på hål, sprickor och liknande. Om du hittar någon skada på handskarna måste du byta ut dem. Se också till att knogskydden är i felfritt skick och säkert fastsatta på handskarna. Kontrollera att kardborrelåsen är fria från smuts, sitter fast ordentligt och kan stängas ordentligt. Om handskarna eller delar av dem visar första tecken på slitage måste de bytas ut omedelbart.

Vid ett fall och/eller en kollision kan viktiga komponenter på handskarna skadas, vilket innebär att de eventuellt inte längre kan ge det begränsade skydd som beskrivs ovan. Det kan handla om skador som inte är synliga för blotta ögat. Därför måste handskarna bytas ut efter varje fall.

Märkning
Märkning: Identifiering och spårning

Handskarna är försedda med en produktionsetikett för tydlig identifiering och spårbarhet.

 1. Tillverkningsdatum
 2. Producent-/ordernummer
 3. Tillverkningsland
 4. Artikelnummer
Hållbarhet

Handskarnas hållbarhet beror på hur och hur länge de används samt på hur de sköts. I princip måste denna PSU bytas ut 8 år efter tillverkningsdatum, även om den inte har skadats. Det kan finnas skador som inte alltid kan upptäckas genom en enkel visuell inspektion.

Skötsel

Befintlig smuts får endast tas bort med en fuktig trasa. Efter rengöring av handskarna måste de behandlas med lämpliga lädervårdsprodukter. Vi rekommenderar att bättra på yttermaterialets impregnering då och då beroende på slitage. Ytterligare skötselråd finns på vår webbplats: www.louis.de

Fackm√§ssig lagring, transport och avfallshantering

Handskarna måste förvaras på en torr och väl ventilerad plats. Utsätt dem inte för solljus eller direkt värmestrålning. Under alla omständigheter måste undvikas att handskarna utsätts för andra föremåls vikt. Vid lagring måste det observeras att egenvikten inte bara stöds på enskilda ställen. Om handskarna har använts måste de kunna lufttorka i rumstemperatur. Hårtorkar eller liknande får inte användas och det kan vara skadligt att placera dem direkt på ett värmeelement. När du transporterar handskarna, lämna dem inte i ett stängt fordon under långa perioder och utsätt dem inte för mycket höga eller mycket låga temperaturer. Se till att handskarna inte befinner sig under tunga föremål när du transporterar dem. Våra handskar har tillverkats av utvalda material som baserat på nuvarande kunskap är klassade som ofarliga för människor. Om inget annat anges måste handskar som inte längre är användbara lämnas till avfallshantering i enlighet med de gällande miljöbestämmelserna.

Handskstorlekar
Handomkrets (cm)Handlängd (cm)Storlek

Herrar

15,0‚Äď17,517,0‚Äď18,0XS
17,5‚Äď20,018,0‚Äď19,0S
20,0‚Äď22,519,0‚Äď20,0M
22,5‚Äď25,020,0‚Äď21,0L
25,0‚Äď27,521,0‚Äď22,0XL
27,5‚Äď30,022,0‚Äď23,0XXL
30,0‚Äď32,523,0‚Äď24,03XL
32,5‚Äď35,025,0‚Äď26,04XL
Handomkrets (cm)Handlängd (cm)Storlek

Damer

15,0‚Äď16,217,0‚Äď17,5 DXS
16,2‚Äď17,5 17,5‚Äď18,0 DS
17,5‚Äď18,718,0‚Äď18,5 DM
18,7‚Äď20,018,5‚Äď19,0DL
20,0‚Äď21,219,0‚Äď19,5 DXL
21,2‚Äď22,519,5‚Äď20,5DXXL
   
   
Handomkrets (cm)Handlängd (cm)Storlek

Barn

1314,5‚Äď15,0XXS
1415,0‚Äď15,5XS
1515,5‚Äď16,0S
1616,0‚Äď16,5M
1716,5‚Äď17,0L
1817,0‚Äď17,5XL
   
   

Lista över anmälda organ

Provningsinstitut
ProvningsinstitutAviseringsnummer
CTC Group
4, rue Hermann Frenkel
69367 Lyon cedex 07
Frankrike
0075
DGUV Test-, Pr√ľf- und Zertifizierungsstelle Fachbereich Pers√∂nliche Schutzausr√ľstung
Zwengenberger Straße 68
42781 HAAN
Tyskland
0299
IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY S.A.
L’Albornar, PO Box 20
43710 SANTA OLIVIA
Spanien
0164
RICOTEST
Via Tione, 9
37010 ‚Äď Pastrengo (VR)
Italien
0498

Ytterligare ämnen

Skyddshandskar för icke-professionella motorcyklister

Läs den här bruksanvisningen till handskarna för motorcyklister i vägtrafiken omsorgsfullt före användning, beakta de nämnda upplysningarna och spara denna handledning ända till slutet av handskarnas livslängd.

Kontakt

Om du har några frågor om produkten och/eller denna handledning, kontakta vårt servicecenter via e-post före användning: service@louis.de. Vi hjälper dig snabbt. På detta sätt säkerställer vi tillsammans att produkten används korrekt.

SearchWishlistUser AccountCartArrow LeftArrow RightArrow Right ThinIcon HomeIcon HomeMenuArrowCaret DownCloseResetVISAmatercardpaypalDHLHermesCheckCheck-additionalStarAdd to Shopping Cartchevron-leftchevron-rightSpinnerHeartSyncGiftchevron-upKlarnaGridListFiltersFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoCalendar