Uppgiftsskydd

1. Allmänt

I följande avsnitt vill vi uppfylla vår skyldighet att informera dig om dina rättigheter och vår hantering av dina uppgifter.
 GDPR √§r bindande fr√•n och med 25.05.18 och f√∂reskriver i detalj vilken information om behandling av personuppgifter som m√•ste l√§mnas till kunder eller registrerade. Vi √§r glada att kunna uppfylla denna r√§ttsliga skyldighet.

Vid behov kommer dessa meddelanden att uppdateras, publiceras på www.louis.se/uppgiftsskydd och finnas tillgängliga för din inspektion.

2. Den personuppgiftsansvariges namn och adress.

Det ansvariga organet för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter i den mening som avses i den federala dataskyddslagen är

Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH 
Rungedamm 35 
21035 Hamburg 
Tyskland

Telefon: 0200 884 712
E-post: service@louis.se

(nedan kallad Louis).

3. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet.

Du kan nå vår dataskyddssamordnare på: datenschutz@louis.de
Vi rådfrågas och stöds av Da.S Beratung - www.das-beratung.de

4. insamling, bearbetning och lagring av uppgifter

Dataskydd är mycket viktigt för oss. Därför följer vi strikt de lagstadgade bestämmelserna när vi samlar in, bearbetar och använder dina personuppgifter. I princip behandlar vi endast de uppgifter som vi får från dig direkt som ett resultat av vår affärsrelation med dig eller för att inleda affärer. Detta sker när du ingår ett avtal med oss, begär ett erbjudande, beställer vårt nyhetsbrev, skapar ett kundkonto, deltar i en tävling, informerar oss om ändringar av dina uppgifter, skickar oss en förfrågan eller kontaktar oss med frågor eller klagomål om en beställning. Dessa uppgifter används endast av våra tjänsteleverantörer för att fullgöra deras uppdrag. Någon annan användning av informationen är inte tillåten och sker inte med någon av de tjänsteleverantörer som anförtrotts av oss.

Om vi samlar in uppgifter om dig från tredje part anges detta uttryckligen i beskrivningarna av behandlingsåtgärderna nedan.

4.1 Behandling för att fullgöra ett avtal med dig eller i samband med åtgärder före avtalets ingående (Art. 6 para. 1b DS-GVO)

4.1.1 Beställning

I samband med att vi behandlar en beställning samlar vi in och lagrar de personuppgifter som krävs för att fullgöra avtalet med dig. Dessa uppgifter är personuppgifter såsom: För- och efternamn, adress, födelsedatum, telefonnummer, e-post. För att skicka varorna kommer dina uppgifter att vidarebefordras till leverantörer av pakettjänster. Om du väljer köp på faktura kommer en kreditkontroll att genomföras.

Vi kan vidarebefordra dina uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av din beställning, inklusive de uppgifter som är nödvändiga för vår fakturering med våra tjänsteleverantörer i detta avseende, till företag som arbetar med oss för detta ändamål. Dessa företag kan vara tryckerier, logistikföretag, leverantörer av e-posttjänster, leverantörer av tjänster för produktanpassning eller externa leverantörer av betaltjänster. Om du väljer att betala med kreditkort eller Paypal kommer dina beställningsuppgifter att överföras till respektive betaltjänstleverantör för genomförande av betalningen. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 (1) b DSGVO. Alla personuppgifter kommer naturligtvis att behandlas konfidentiellt.

Vi h√§mtar information f√∂r att verifiera din adress fr√•n infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden (f√∂r kunder fr√•n Tyskland och Schweiz), Credify Informationssysteme GmbH, Gumpendorfer Stra√üe 21, 1060 Wien (f√∂r kunder fr√•n √Ėsterrike), Experian Nederland BV, Kantoorgebouw't Schip, Verheeskade 25, 2521 BE Den Haag (f√∂r kunder fr√•n Nederl√§nderna).

För detta ändamål överför vi de uppgifter som krävs för detta (ditt fullständiga namn, adress och, om tillämpligt, ditt födelsedatum) till de ovan nämnda företagen. Dessa företag kommer även i framtiden att använda uppgifterna för adressverifiering eller identitetskontroller för andra företag samt för motsvarande scoringapplikationer. Scoring beräknar sannolikhetsvärden för vissa framtida beteenden baserat på matematisk-statistiska förfaranden och använder motsvarande data för detta ändamål. Vi kommer att ta hänsyn till dina skyddsvärda intressen.

Inköpsdokument sparas av bokföringsskäl i enlighet med den lagstadgade perioden (6 eller 10 år).

4.2 Behandling baserad på ditt samtycke (Art. 6 para. 1a DS-GVO)

4.2.1 Skapande av kundkonto och utskick av nyhetsbrev

När du skapar ett kundkonto i vår onlinebutik anger du din e-postadress, ditt för- och efternamn, din adress, ditt telefonnummer och ditt födelsedatum. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig angående ditt konto eller dina transaktioner med oss. Dina uppgifter kommer att lagras i vår kunddatabas och raderas på din begäran (se punkt 9).

Om du aktiverar nyhetsbrevsutskicket via vår onlinebutik sker detta med hjälp av det så kallade double opt-in-förfarandet. Detta innebär: Innan vi skickar det första nyhetsbrevet skickar vi dig ett bekräftelsemeddelande där du återigen tillfrågas om du vill få vårt nyhetsbrev. Om du bekräftar länken kommer vi att skicka vårt nyhetsbrev till dig. Vi använder en tysk tjänsteleverantörs verktyg för att skicka vårt nyhetsbrev. Vi använder personuppgifter om användningen av nyhetsbrevet för statistiska ändamål samt för optimerad adressering av läsaren med avseende på företagsspecifik information, produkter och tjänster samt för reklamändamål för vårt företag. Du kan när som helst kostnadsfritt avregistrera dig från nyhetsbrevet via den länk som finns för detta ändamål i slutet av varje nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss via e-post eller post på de adresser som anges i punkt 9.

4.2.2 Deltagande i uttagningsprovet

När det gäller tävlingar använder vi dina uppgifter för att meddela om priser och göra reklam för våra erbjudanden. Dina uppgifter kommer att lagras i vår kunddatabas. Detaljerad information finns i våra villkor för deltagande i respektive tävling. Genom att skicka in ditt deltagande i tävlingen samtycker du till behandlingen av dina uppgifter för ovan nämnda ändamål. Vi kommer naturligtvis att radera dina uppgifter på din begäran. Dessa uppgifter kommer att raderas senast efter tre år.

4.2.3 Ansökan om LouisCard

När du ansöker om vårt rabattkort, LouisCard, samlar vi in dina personliga stamuppgifter, såsom namn, postadress, telefonnummer och/eller e-postadress, och lagrar dem i vår kunddatabas. För att skicka LouisCard skickar vi din adress till vår tjänsteleverantör Boyens direct mail GmbH & Co KG, med säte i Marne. Dina uppgifter kommer inte att lagras av tjänsteleverantören.

4.3 Inom ramen för intresseavvägningen (art. 6 avsn. 1f DS-GVO)

Endast i den utsträckning det är nödvändigt kommer vi att behandla dina uppgifter utöver det faktiska fullgörandet av ett avtal eller en begäran för att skydda våra eller tredje parts legitima intressen under följande omständigheter:

 • Anteckningar om video√∂vervakning i v√•ra filialer enligt vad som anges d√§r
 • Direkt marknadsf√∂ring till kunder
 • S√§kerst√§lla IT-s√§kerheten i f√∂retaget
 • F√∂rebyggande och utredning av eventuella brott
 • √Ötg√§rder f√∂r vidareutveckling av tj√§nster
 • √Ötg√§rder f√∂r f√∂retagsledning
 • Reklam- och marknadsf√∂rings√•tg√§rder, i den m√•n du inte har inv√§nt mot dem
 • Pseudonym lagring av data via cookies

För att säkerställa en enhetlig kundkommunikation och för att kunna upprätthålla en sammanhängande, konsekvent databas slår vi samman gästbeställningar som gjorts av redan registrerade kunder med detta kundkonto. Sammanslagningen sker så snart uppgifter som redan är kända för oss används (t.ex. e-postadress, födelsedatum, postnummer). Om du inte samtycker till detta förfarande ber vi dig kontakta service@louis.se innan du slutför din beställning.

4.3.1. Nyhetsbrev via e-post till befintliga kunder

Om du har köpt en produkt från oss kan vi också komma att skicka vårt nyhetsbrev via e-post i kundinformationssyfte. Samma villkor gäller för opt-out och utskick som anges i punkt 4.2.1.

4.3.2 Kommunikation med Louis (via e-post, telefon, kontaktformulär)

Om du kontaktar vår support via e-post, telefon eller kontaktformulär kan vi samla in personuppgifter som ditt namn, din postadress, ditt telefonnummer och/eller din e-postadress. Dessa uppgifter används för att jämföra dina lagrade kunddata och används och behandlas endast internt av Louis kundtjänst. Vi kan komma åt ditt kundkonto i denna process för att kunna ge dig den support du behöver.

Vid finansiering via filial förbehåller vi oss rätten att genomföra en automatiserad kreditprövning.

Vår webbplats använder tjänsten Microsoft Bookings (del av Microsoft Office 365) från leverantören Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521 (nedan kallad "Microsoft") för onlinebokning av möten. Programvaran möjliggör bokning av ett möte på plats med en anställd på Detlev Louis Motorrad- Vertriebsgesellschaft mbH. Anslutningen till tjänsten upprättas först när du ringer upp onlinebokningsfunktionen via en länk eller knapp på vår webbplats, i ett e-postmeddelande eller i nyhetsbrevet. För att boka en tid överförs dina uppgifter i bokningsformuläret till Microsoft. Ytterligare information om hanteringen av dina uppgifter finns i Microsofts dataskyddsdeklaration. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter i samband med tjänsten "Microsoft Bookings" är art. 6 avsn. 1 mening 1 bokstav f) DSGVO (berättigat intresse för databehandling). Det berättigade intresset grundar sig på vårt krav att erbjuda dig en användarvänlig webbplats med ett brett utbud av funktioner och att ge dig möjlighet att snabbt och enkelt boka en tid med vår personal när som helst om det behövs. Observera att du inte är skyldig att använda Microsoft Bookings för att boka en tid. Om du inte vill använda tjänsten kan du använda något annat av de kontaktalternativ som erbjuds för att boka en tid.

4.4 Mottagare och kategorier av mottagare, om de inte redan anges i punkt 4.1.1 (Art. 13 para. 1e DS-GVO)

Uppgifter kan utbytas mellan de enskilda Louis-företagen i olika länder för att hantera beställningar/kundförfrågningar.

5. Anmärkningar om datatjänster i onlinebutiken

När du besöker vår webbplats lagras loggfiler. Vi tilldelar inte dessa uppgifter till någon person. Vi kombinerar inte heller dessa data med andra datakällor, och de matchas inte heller. De anonymiserade uppgifterna används endast för statistisk utvärdering av besöken på vår webbplats. Efter den statistiska utvärderingen raderas dessa uppgifter.

5.1 Använda datatjänster

Bing Ads: Den här webbplatsen använder Bing Ads från Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; "Microsoft"). Bing Ads använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Denna cookie har en begränsad giltighetstid och används inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har löpt ut, kan Microsoft och vi känna igen att du har klickat på annonsen och har omdirigerats till den här sidan. Information som erhålls via cookien används för att sammanställa försäljningsstatistik. Vi får veta det totala antalet användare som klickade på en av våra annonser och omdirigerades till en sida som är märkt med en omvandlingsspårningstagg. Det är dock inte möjligt att personligen identifiera dessa användare. Behandlingen baseras på Art. 6 (1) lit. f DSGVO från det legitima intresset för riktad reklam och analysen av effekten och effektiviteten i denna reklam. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter baserat på art. 6 (1) lit. f DSGVO. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Som ett resultat kommer du inte att inkluderas i konverteringsspårningsstatistiken. Bing har certifierat sig i enlighet med dataskyddsavtalet mellan USA och EU "Privacy Shield" och är därmed skyldig att följa europeiska dataskyddsregler.

Mer information om dataskydd och de cookies som används av Microsoft Bing finns på: https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement

Google Ads: Denna webbplats använder "Google Ads", ett onlineannonseringsprogram från Google Inc ("Google"). Google Ads är konverteringsspårning, vilket hjälper oss att utvärdera besökarnas handlingar. Så snart du klickar på en annons från Google placeras en cookie för konverteringsspårning på din dator. Dessa cookies innehåller inga personuppgifter och kan därför inte användas för att identifiera dig personligen. Dessutom har de endast en begränsad giltighetstid. Om cookien är aktiv kan vi känna igen att du har nått vår webbplats via en Google-annons. Varje Google Ads-kund får en egen cookie. Det finns därför ingen möjlighet att cookies kan spåras över Ads-kundernas webbplatser. Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik. Detta berättar för oss det totala antalet användare som klickade på en av våra annonser och omdirigerades till en sida som är taggad med en konverteringsspårningstagg. Vi får dock ingen information som kan användas för att identifiera användaren personligen. Behandlingen baseras på art. 6.1 lit. f DSGVO från det legitima intresset för riktad reklam och analysen av effekten och effektiviteten av denna reklam.

Remarketing eller funktionen "liknande målgrupper" från Google Inc: Denna webbplats använder funktionen "remarketing" eller "liknande målgrupper" från Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Syftet med denna funktion är att analysera besökarnas beteende och intressen. Google använder cookies för att analysera användningen av webbplatsen, vilket ligger till grund för skapandet av intressebaserade annonser. Dessa cookies används för att registrera besök på webbplatsen och anonymiserade uppgifter om användningen av webbplatsen. Inga personuppgifter om besökare på webbplatsen lagras i denna process.

Om du därefter besöker en annan webbplats i Google Display-nätverket visas annonser som med stor sannolikhet tar hänsyn till tidigare åtkomna produkt- och informationsområden. I detta fall kan dina uppgifter också överföras till USA. Europeiska kommissionen har utfärdat ett beslut om adekvat skyddsnivå för dataöverföringar till USA.

Behandlingen sker på grundval av art. 6.1 lit. f DSGVO för det berättigade intresset att rikta reklam till besökare på webbplatsen genom att visa personliga, intressebaserade reklamannonser för besökare på leverantörens webbplats när de besöker andra webbplatser i Google Display-nätverket. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter på grundval av art. 6.1 f DSGVO. För att göra detta kan du permanent inaktivera användningen av cookies från Google genom att följa länken nedan och ladda ner och installera det plug-in som tillhandahålls där: https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155656?hl=sv&visit_id=638264675755081129-1259543704&rd=1

Alternativt kan du avaktivera användningen av cookies från tredjepartsleverantörer genom att besöka avaktiveringssidan för Network Advertising Initiative på https://www.networkadvertising.org/choices/ och implementera den ytterligare information om att välja bort som nämns där. Mer information om Google Remarketing och den tillhörande dataskyddsdeklarationen hittar du på följande webbplats: https://www.google.com/privacy/ads/.

Quantum Metric: Den här webbplatsen använder Quantum Metric, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Quantum Metric Inc ("Quantum"). Quantum använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs i allmänhet till en Quantum-server i Tyskland och lagras där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Quantum att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören.

Du kan förhindra insamling av Quantum genom att generellt invända mot inställningen av cookies på vår webbplats.

För mer information om Quantum, se https://www.quantummetric.com/legal/privacy-policy/

Av transparensskäl vill vi påpeka att vi använder Google Tag Manager. Denna manager samlar inte in några personuppgifter. Tag Manager gör det snarare lättare för oss att integrera och hantera våra taggar. Taggar är små kodelement som bland annat används för att mäta trafik och besökarbeteende, för att registrera effekten av onlineannonsering och sociala kanaler, för att ställa in remarketing och inriktning samt för att testa och optimera webbplatser. För mer information om Google Tag Manager, se https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google Marketing Platform (tidigare DoubleClick by Google): Denna webbplats fortsätter att använda Googles online-marknadsföringsverktyg Campaign Manager. Campaign Manager använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra att en användare ser samma annonser mer än en gång. Google använder ett cookie-ID för att registrera vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan därmed förhindra att de visas mer än en gång. Dessutom kan Campaign Manager använda cookie-ID för att registrera så kallade konverteringar som är relaterade till annonsförfrågningar. Detta är till exempel fallet när en användare ser en Campaign Manager-annons och senare besöker annonsörens webbplats med samma webbläsare och gör ett köp. Enligt Google innehåller Campaign Manager-cookies inte någon personlig information.

P√• grund av de marknadsf√∂ringsverktyg som anv√§nds uppr√§ttar din webbl√§sare automatiskt en direktanslutning till Googles server. Vi har inget inflytande p√• omfattningen och vidare anv√§ndning av de uppgifter som Google samlar in genom att anv√§nda detta verktyg och informerar dig d√§rf√∂r enligt v√•r kunskap: Genom integrationen av Campaign Manager f√•r Google informationen om att du har √∂ppnat motsvarande del av v√•r webbplats eller klickat p√• en annons fr√•n oss. Om du √§r registrerad med en Google-tj√§nst kan Google tilldela bes√∂ket till ditt konto. √Ąven om du inte √§r registrerad hos Google eller inte har loggat in, √§r det m√∂jligt att leverant√∂ren kan f√• och lagra din IP-adress.

Dessutom används cookies från Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) som gör att vi kan förstå om du vidtar vissa åtgärder på vår webbplats efter att ha öppnat eller klickat på en av våra display-/videoannonser på Google eller på en annan plattform via Campaign Manager (konverteringsspårning). Campaign Manager använder denna cookie för att förstå det innehåll som du har interagerat med på våra webbplatser för att senare kunna skicka riktad reklam till dig.

Du kan f√∂rhindra deltagande i denna sp√•rningsprocess p√• olika s√§tt: 
a) genom att ställa in din webbläsares programvara på lämpligt sätt, i synnerhet kommer undertryckandet av cookies från tredje part att leda till att du inte får annonser från tredjepartsleverantörer;b) genom att inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare för att blockera cookies från domänen googleadservices.com blockeras, https://www.google.de/settings/ads, vilken inställning kommer att raderas när du raderar dina cookies;c) genom att inaktivera intressebaserade annonser från leverantörer som ingår i About Ads självregleringskampanj, via länken http://www.aboutads.info/choices, varvid denna inställning kommer att raderas när du raderar dina cookies; d) genom att permanent avaktivera dem i dina webbläsare Firefox, Internetexplorer eller Google Chrome på länken http://www.google.com/settings/ads/plugin, Dessutom kan du förhindra Google från att samla in de uppgifter som genereras av cookies om din användning av webbplatserna och behandlingen av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplugin tillgängligt på https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=de under "Display settings", "Campaign Manager deactivation extension".

Mer information om Googles marknadsföringsplattform finns på https://marketingplatform.google.com/about/ och om Googles integritet i allmänhet på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternativt kan du besöka webbplatsen för Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org. Google har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rättslig grund: Art. 6.1 a DSGVO

Google Maps: Vi integrerar kartor fr√•n tj√§nsten "Google Maps" fr√•n tredjepartsleverant√∂ren Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, f√∂r att kunna erbjuda dig funktionen "butikss√∂kare". I den Google Maps-variant som vi anv√§nder √∂verf√∂rs inga andra personuppgifter √§n IP-adressen och postnumret eller orten till Google. Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH har inget inflytande p√• denna data√∂verf√∂ring. Google Maps anv√§nds f√∂r att presentera v√•ra online-erbjudanden p√• ett attraktivt s√§tt och f√∂r att g√∂ra det enkelt att hitta de filialer som vi visar i onlinebutiken. Detta utg√∂r ett ber√§ttigat intresse i enlighet med artikel 6.1 lit. f DSGVO. 
Mer information om hanteringen av användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://www.google.sv/intl/de/policies/privacy/.

RichRelevance¬ģ: F√∂r att kunna utforma och optimera v√•r webbplats efter dina behov samlas anonymiserade data in och lagras av RichRelevance¬ģ-l√∂sningar och teknik, och anv√§ndningsprofiler skapas fr√•n dessa data med hj√§lp av pseudonymer. Detta g√∂rs genom att analysera ditt anv√§ndarbeteende p√• grundval av de produkter som du redan har visat intresse f√∂r i v√•r butik. F√∂r detta √§ndam√•l anv√§nds cookies som g√∂r det m√∂jligt att k√§nna igen en webbl√§sare. De insamlade uppgifterna kommer inte att anv√§ndas f√∂r att identifiera dig personligen utan ditt samtycke och kommer inte att sl√•s samman med dina personuppgifter om b√§raren av pseudonymen.

Du kan när som helst invända mot denna datainsamling och lagring för framtiden här: OptOpt-out.

RichRelevance¬ģ arbetar i enlighet med tysk dataskyddslagstiftning vid insamling och lagring av data och har certifierats av T√úV Saarland i enlighet med bland annat Data Protection Requirements Catalogue V4.5 och den internationella standarden f√∂r ledningssystem f√∂r informationss√§kerhet ISO/IEC 27000.

Belboon: Denna webbplats använder spårningscookies från belboon GmbH med varumärket belboon (www.belboon.com). Så snart besökaren klickar på en annons med partnerlänken sätts en cookie. Belboon GmbH använder cookies för att kunna spåra beställningarnas ursprung. Dessutom använder belboon GmbH så kallade spårningspixlar. Dessa gör det möjligt att utvärdera information som besökstrafik på sidorna. Den information som genereras av cookies och spårningspixlar om användningen av denna webbplats och leveransen av reklamformat överförs till en belboon GmbH-server och lagras där. Bland annat kan belboon GmbH känna igen att partnerlänken på denna webbplats har klickats. Under vissa omständigheter kan belboon GmbH vidarebefordra denna (anonymiserade) information till avtalspartners, men data kommer inte att slås samman med andra lagrade data.

Sekretess Belboon: (https://belboon.com/en/privacy/)

Insamling och behandling av spårningsdata kan också avaktiveras genom att klicka på denna länk för opt-out av spårning:

https://x9t5he7.r.louis.de/ts/i5038338/tsv?settrackingoptout

När du klickar på länken Tracking-Opt-Out skrivs en särskild cookie som inaktiverar spårning i den aktuella webbläsaren på slutenheten. Spårningen återaktiveras dock så snart du tar bort Tracking-Opt-Out-cookien.

Integrering av Trusted Shops Trustbadge: Trusted Shops Trustbadge är integrerad på denna webbplats för att visa vår Trusted Shops godkännandeförsegling och eventuella insamlade recensioner, samt för att erbjuda Trusted Shops produkter till köpare efter att de har gjort en beställning.

Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i en optimal marknadsföring av vårt erbjudande, som väger tyngre än våra intressen i samband med en intresseavvägning. Förtroendemärket och de tjänster som annonseras med det är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

När Trustbadge anropas sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som till exempel innehåller din IP-adress, datum och tid för anropet, mängden data som överförs och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar anropet. Dessa åtkomstdata utvärderas inte och skrivs automatiskt över senast sju dagar efter slutet av ditt besök på webbplatsen.

Ytterligare personuppgifter kommer endast att överföras till Trusted Shops om du bestämmer dig för att använda Trusted Shops produkter efter att ha slutfört en beställning eller redan har registrerat dig för att använda dem. I detta fall gäller avtalsöverenskommelsen mellan dig och Trusted Shops.

YouTube: Denna webbplats använder funktionen YouTube LLC. för att bädda in YouTube-videor. YouTube är ett företag som är anslutet till Google Inc. För att kunna visa de inbäddade YouTube-videorna på vår webbplats i en iFrame aktiveras alternativet "Utökat dataskyddsläge". I detta fall lagrar YouTube ingen information om besökare på webbplatsen. Så snart du tittar på en video på vår webbplats överförs informationen till YouTube och lagras där. Mer information om YouTubes och Googles insamling och användning av data, dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet finns i YouTubes sekretesspolicy: https://www.youtube.com/t/privacy.

Sociala plugins: För att skydda dina uppgifter använder vi en teknisk lösning som säkerställer att dataöverföringen via sociala plugins till respektive operatör av det sociala nätverket endast sker när de sociala plugins aktiveras av dig. I utgångsläget för vår webbplats är de integrerade sociala pluginsen avaktiverade så att ingen kontakt kan upprättas med servrarna för operatörerna av de sociala nätverken utan aktivering. Om du aktiverar de sociala insticksprogrammen genom att klicka på knappen för ett socialt nätverk i slutet av en webbplats samtycker du därmed till att dina uppgifter överförs till de sociala nätverken. Genom att logga ut från de sociala nätverken i förväg och radera de cookies som ställts in förhindrar du sociala nätverk från att tilldela den information som samlats in om dig till ditt användarkonto i respektive socialt nätverk under ditt besök på vår webbplats. Om du inte vill att dina insamlade uppgifter ska kopplas till din profil på respektive socialt nätverk måste du logga ut från det sociala nätverket innan du besöker vår webbplats. Du kan också helt förhindra laddning av plugins med tillägg för din webbläsare, t.ex. med skriptblockeraren "NoScript", som du hittar på: noscript.net.

Denna webbplats använder "sociala plugins" från följande leverantörer av sociala medier:

LeverantörKontaktYtterligare information
FacebookFacebook Inc., 1601 SCalifornia Ave, Palo Alto, California 94304, USAAll information om Facebooks dataskydd finns här: http://de-de.facebook.com/about/privacy/Facebook har anslutit sig till Privacy Shield mellan EU och USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
TwitterTwitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94043, USADu hittar all information om Twitters dataskydd här: https://twitter.com/privacyTwitter har anslutit sig till Privacy Shield mellan EU och USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
PinterestPinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, IrlandDu hittar all information om Pinterests dataskydd här: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
YouTubeYouTube LLC, 901 Cherry Ave.,
San Bruno, CA 94066, USA
Du hittar all information om YouTubes dataskydd här: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
5.2 Information om cookies
NamnBeskrivningLivslängdDomain*Partner
sessionIdKundens SessionId, för att identifiera den session som skapats i Redis DB, underhåll av inloggningen via Firebird DB, ingen direkt lagring av data.Sessionlouis.deLouis
_vFör närvarande använd butiksversion av kunden3 timmarlouis.deLouis
mobileDetectedEnhetsigenkänning (omdirigerar till mobil domän vid behov)Sessionlouis.deLouis
userTokenAnonymt ID för användaren för att ladda lagrade data från MongoDb (t.ex. gren, ListSettings, etc.)1 årlouis.deLouis
AUTH_API_ANONYMOUS_TOKENAnonymt ID för användaren för att spara kundvagn och anteckningsblock permanent10 årlouis.deLouis
AUTH_API_ACCESS_TOKENEnhetsberoende token som används för att validera korrektheten i inloggningsstatusen (utloggning om ogiltig)Sessionlouis.deLouis
AUTH_API_ACCESS_TOKEN_IDAnonymt id för validering av åtkomsttokenSessionlouis.deLouis
AUTH_API_REFRESH_TOKENEnhetsberoende token med vilken AccessToken kan förnyasSessionlouis.deLouis
PERSISTENT_LOGINToken som automatiskt används för att logga in igen efter att sessionen har löpt ut (endast tillgängligt om användaren har valt "Jag vill förbli inloggad" vid inloggningen).6 månaderlouis.deLouis
cookie-notice-acceptedCookie-meddelandet accepterades/avvisades6 månader för opt-in eller 1 månad för opt-outlouis.deLouis
richrelevanceNoTrackOm du avanmäler dig kommer ditt användarbeteende inte längre att skickas till RichRelevance och du kommer inte längre att få personliga rekommendationer.1 månadlouis.deRichRelevance
myBikesUtvalda cyklar (Ids) lagras i cookien10 årlouis.deLouis
_gaAnalytics-cookie från Google Analytics för att särskilja användare, som vi använder för att samla in data om antalet besök och användarresan.2 årlouis.deGoogle
_gidAnalytics-cookie från Google Analytics för att särskilja användare, som vi använder för att samla in data om antalet besök och användarresan.24 timmarlouis.deGoogle
_gatAnalytics-cookie från Google Analytics för att särskilja användare, som vi använder för att samla in data om antalet besök och användarresan.1 minutlouis.deGoogle
ajs_anonymos_idAnonymt användar-ID för https://segment.com/1 årlouis.deSegment
ajs_user_id 1 √•rlouis.deSegment
_gcl_awGoogle Conversion Linker för att lagra klickdata och hjälper till att säkerställa att konverteringar mäts effektivt.3 månaderlouis.deGoogle
_gac_UA-47742825-8Denna cookie anv√§nds f√∂r att identifiera om en annons  har lett till framg√•ng, t.ex. en order eller en kontaktf√∂rfr√•gan.3 m√•naderlouis.deGoogle
RichRelevanceSessionRegistrerar ett unikt ID som känner igen enheten hos en återkommande användare. ID:t används för personalisering.6 månaderlouis.deRichRelevance
rr_rcsAnvänds för att personifiera onlinebutiken.1 årlouis.deRichRelevance
_gcl_auAnvänds av Google Conversion Linker för att lagra klickdata och hjälper till att säkerställa att konverteringar mäts effektivt.3 månaderlouis.deGoogle
NIDGoogle använder dessa cookies för att lagra kundpreferenser och skräddarsy annonser på Googles webbplatser baserat på senaste sökningar och interaktioner.6 månadergoogle.comGoogle
ANIDGoogle använder dessa cookies för att lagra kundpreferenser och skräddarsy annonser på Googles webbplatser baserat på senaste sökningar och interaktioner.1 årgoogle.comGoogle
1P_JARReklamcookie från Google för användarspårning och riktad reklam.1 månadgoogle.comGoogle
IDEDenna cookie används av Google Doubleclick för att rikta om, optimera, rapportera och attribuera onlineannonser.1 årdoubleclick.netGoogle
DVGoogle använder denna cookie för att optimera reklamåtgärder.10 minutergoogle.comGoogle
CONSENT

Sparar samtycke för Google-cookies.

Consent Types: ad_storage, ad_user_data, ad_personalization, analytics_storage, functionality_storage, personalizsation_storage, security_storage

Bis 1.1.2038google.comGoogle
kakaSparar annonseringspartnern.45 dagarlouis.deLouis
__gadsDenna cookie används av Google Doubleclick för att rikta om, optimera, rapportera och attribuera onlineannonser.18 månaderlouis.deGoogleAds
_uetsidMicrosoft Bing Ads UET (Universal Event Tracking) Spårningscookie som används för riktad reklam.30 minuterlouis.deBing
MUIDSpårningscookie för användaridentifiering som används av Microsoft Bing Ads för att hjälpa oss att räkna giltiga klick för riktad annonsering.390 dagar.bing.comBing
MUIDBSpårningskaka för användaridentifiering (användarigenkänning) som används av Microsoft Bing Ads för riktad annonsering.390 dagarbat.bing.comBing
tsvDenna cookie s√§tts av Belboon n√§r ett reklammedium visas. Denna cookie inneh√•ller ett cookie-ID samt en lista med data om de senaste visningspunkterna, best√•ende av tid, referens-URL och admedia-kod (unik identifiering av ett reklammedium, som inneh√•ller information om f√∂rs√§ljningskanal, utgivare, utgivarens webbplats och reklammedium). louis.deBelboon
tscDenna cookie s√§tts av Belboon n√§r ett reklammedium klickas. Denna cookie inneh√•ller ett cookie-ID samt en lista med data om de senaste visningspunkterna, best√•ende av tid, h√§nvisnings-URL och admedia-kod (unik identifiering av ett reklammedium, som inneh√•ller information om f√∂rs√§ljningskanal, utgivare, utgivarens webbplats och reklammedium). louis.deBelboon
trackingoptoutDenna cookie skrivs av Belboon n√§r opt-out-l√§nken klickas f√∂r att inaktivera sp√•rning f√∂r den aktuella webbl√§saren p√• den slutenheten. louis.deBelboon

*Dom√§nen f√∂r v√•ra cookies beror p√• vilken Louis-sida som bes√∂kts (louis.de, louis.eu, m.louis.eu, ...). 

5.3 Inställningar för cookies

Klicka här för att återställa cookie-inställningarna.

6. Konsekvenser av att inte tillhandahålla dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med DS-GVO och Federal Data Protection Act (BDSG) som gäller i EU och alla andra relevanta lagar. Vi behöver de personuppgifter som du tillhandahåller för att ingå avtalet.
Det är inte möjligt att ingå eller tillhandahålla en tjänst eller skicka dina varor utan att tillhandahålla dina personuppgifter!

7. överföring till tredje land (art. 13 + 14 para. 1f DS-GVO)

En överföring av personuppgifter till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) sker enligt beskrivningen nedan.
Vi använder Akamais Content Delivery Network (CDN) för att tillhandahålla innehåll och lastbalansering för vår onlinebutik. På grund av Akamais tjänst kan uppgifter om besökare på våra webbplatser i vissa fall överföras till tredjeländer utanför EU/EES. Vi har ingått ett motsvarande avtal med Akamai som en tjänsteleverantör baserad i USA, för vilken Europeiska kommissionen har utfärdat ett beslut om adekvat skyddsnivå (kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1250 (Privacy Shield)), för att skydda våra kunders dataskyddsrättigheter.
För vissa programmeringstjänster använder vi IT-team i Serbien. Det finns inget beslut från Europeiska kommissionen om adekvat skyddsnivå för Serbien, så vi har ett avtal med standardavtalsklausuler med tjänsteleverantören.
För kunder som har lagt en beställning i vår onlinebutik från länder utanför EU eller EES kommer personuppgifter att överföras till de länder där beställningen gjordes för att uppfylla avtalet med dig, i den mån detta är nödvändigt för att behandla din beställning eller krävs enligt lag.

8. lagringstid (artikel 13.2a i DS-GVO)

Om inte annat anges ovan kommer vi, som registeransvarig för dina uppgifter, endast att lagra dina personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagringen eller i enlighet med den europeiska lagstiftarens förordningar, lagar och direktiv eller nationella lagar.

Om den lagringsperiod som föreskrivs i lag löper ut eller om behovet av lagring inte längre gäller, kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

Lagringsperioden beror på löptiden för våra avtal, på grund av juridiska preskriptionstider, som i allmänhet är tre år enligt den tyska civillagen (BGB), eller detaljerade krav från den tyska skattelagen (Abgabenordnung), den tyska handelslagen (Handelsgesetzbuch) och andra rättsliga bestämmelser.

Om du vill radera ditt kundkonto kommer de uppgifter som lagras där också att raderas fullständigt från våra databärare inom tio år som en del av vår säkerhetskopiering.

9. den registrerades rättigheter (rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning och invändning enligt art. 13.2b DS-GVO)

Du kan när som helst utöva dina lagstadgade rättigheter. Dessa är i huvudsak följande rättigheter:

 • R√§tt till tillg√•ng (art. 15 DS-GVO)
 • R√§tt till r√§ttelse (art. 16 DS-GVO)
 • R√§tt till radering (art. 17 DS-GVO)
 • R√§tt till begr√§nsning av behandling (art. 18 DS-GVO)
 • R√§tt till inv√§ndningar (art. 21 DS-GVO)
 • R√§tt till dataportabilitet (art. 20 DS-GVO)

Du har rätt att när som helst få information om dina personuppgifter som lagras av oss. Du har också rätt att få dina personuppgifter korrigerade, blockerade eller, bortsett från obligatorisk datalagring för affärsbehandling, raderade. Din begäran om information kommer att besvaras av oss i krypterad form för att säkerställa dataskydd.

För att säkerställa att en blockering av uppgifter kan beaktas när som helst, måste dessa uppgifter sparas i en blockeringsfil för kontrolländamål. Du kan också begära att uppgifterna raderas, såvida det inte finns någon rättslig arkiveringsskyldighet. Om en sådan skyldighet föreligger kommer vi att blockera dina uppgifter på begäran.
 Du kan g√∂ra √§ndringar eller √•terkalla ditt samtycke genom att meddela oss detta med verkan f√∂r framtiden.

Naturligtvis kommer vi också att ge dig information om de personuppgifter vi har lagrat om dig när som helst. Vi kommer också gärna att korrigera eller radera dessa uppgifter på din begäran, förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter som strider mot motsatsen. Begäran om tillgång, korrigering eller radering av uppgifter kan göras på följande sätt:

E-post:
datenschutz@louis.de

Postadress: 
Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH

- Skydd av personuppgifter

Rungedamm 35 
21035 Hamburg 
Tyskland

För fullständighetens skull vill vi redan nu påpeka att det kan finnas begränsningar när det gäller rätten till information eller radering i enlighet med §§ 34 och 35 i den federala dataskyddslagen (BDSG).

10. ångerrätt (artikel 13.2c DS-GVO)

Du har rätt att när som helst återkalla det samtycke du har gett oss för att behandla dina uppgifter. Mer information hittar du i rutan nedan: Rätt till invändning enligt art. 21 DS-GVO:

Rätt till invändning enligt art. 21 DS-GVO

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.

√Ąven om vi behandlar dina uppgifter f√∂r att skydda ber√§ttigade intressen kan du inv√§nda mot denna behandling om det finns sk√§l i din speciella situation som talar emot databehandlingen.

Till följd av din invändning kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om dina personuppgifter också behandlas för direktreklam inom ramen för de rättsliga bestämmelserna, kan du också invända mot denna behandling. Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter för direktreklam kommer vi inte längre att behandla dem för detta ändamål.

Din invändning gäller för framtiden. Denna invändning kan göras utan några formaliteter. Om möjligt, vänligen skicka din invändning till kontaktuppgifterna för den ansvariga person som nämns ovan.

Du kan snabbt och enkelt återkalla ditt samtycke till användningen av så kallade spårningscookies när du besöker onlinebutiken här.

11. rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten (art. 13.2 d DS-GVO)

Om du inte är nöjd med vår hantering av ett ärende har du rätt att kontakta det ovannämnda dataskyddsombudet eller den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd i din (federala) stat eller den stat där vårt säte är beläget.

12. behandling av personuppgifter för ett annat ändamål (artikel 13.3 i GDPR)

Av principiella skäl planerar vi inte någon sådan bearbetning.

Om vi planerar att behandla dina personuppgifter för ett ändamål som inte nämns ovan kommer vi att informera dig i förväg i enlighet med de rättsliga bestämmelserna.

13. Säker dataöverföring

Vi skyddar dina uppgifter med en säker SSL-anslutning. Nyckellängd: RSA 2048 bit/128 bit. Beroende på webbläsarens funktionalitet krypteras användardata med högst RC4 128 bit, Triple-DES 168 bit eller AES 256 bit.

Alla uppgifter i orderprocessen är krypterade, dvs. uppgifterna är inte krypterade:

 • Namn, f√∂rnamn, adress, telefonnummer etc.
 • Vald betalningsmetod
 • Kreditkorts- och kontouppgifter

Dessutom skyddar vi våra webbplatser och andra system genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller distribution av dina uppgifter av obehöriga personer.

14. √Ąndring av v√•ra best√§mmelser om dataskydd

För att kunna uppfylla gällande rättsliga krav eller för att anpassa dataskyddsdeklarationen i händelse av ändringar av våra tjänster (t.ex. införande av nya tjänster) förbehåller vi oss rätten att ändra den från tid till annan.

Det innebär att den nya dataskyddsdeklarationen gäller varje gång du besöker vår webbplats.

SearchWishlistUser AccountCartArrow LeftArrow RightArrow Right ThinIcon HomeIcon HomeMenuArrowCaret DownCloseResetVISAmatercardpaypalDHLHermesCheckCheck-additionalStarAdd to Shopping Cartchevron-leftchevron-rightSpinnerHeartSyncGiftchevron-upKlarnaGridListFiltersFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoCalendar