LouisCard ‚Äď allm√§nna villkor

Genom registrering som innehavare av LouisCard ‚Äď som d√• omedelbart skickas per post ‚Äď kan kunden ta alla tj√§nster i anspr√•k som √§r kopplade till v√•rt LouisCard-program. Undantagna fr√•n detta √§r kommersiella √•terf√∂rs√§ljare samt klubbkunder. F√∂ljande best√§mmelser, med vilka innehavaren av LouisCard f√∂rklarar sitt samtycke vid inl√§mnande av ans√∂kan om registrering och utf√§rdande av LouisCard och/eller vid f√∂rsta anv√§ndningen av LouisCard, g√§ller i detalj:

1. LouisCard-poängsystem

När det gäller LouisCard-poäng skiljer man principiellt på LouisCard-rabattpoäng och LouisCard-partnerpoäng. Varje LouisCard-innehavare får automatiskt sina LouisCard-poäng krediterade till sitt kundkonto. Den obligatoriska förutsättningen för detta är att kunden visar upp sitt LouisCard för vår kassapersonal i respektive filial före betalningen. När betalningsprocessen har slutförts är det inte längre möjligt att kreditera några poäng. Vid köp per telefon, via post eller i vår webbutik måste kundnumret alltid anges vid beställningen för att LouisCard-poängen ska kunna krediteras. De motsvarande LouisCard-poängen krediteras då även automatiskt till kundkontot.

2. LouisCard-rabattpoäng

För varje hel euro som omsätts i någon av våra filialer eller via vårt postorderföretag får LouisCard-innehavaren 2 rabattpoäng krediterade till sitt kundkonto. En rabattpoäng är värd 0,01 EUR.

3. LouisCard-partnerpoäng

Partnerföretag till LouisCard kan ge innehavaren av ett LouisCard partnerpoäng som en fördel när deras tjänster tas i anspråk. Partnerpoängen tillgodoskrivs LouisCard-innehavarens poängkonto och har samma värde som LouisCard-rabattpoängen (1 poäng = 0,01 euro).

4. Faktureringsperiod, LouisCard-poängfakturering

En redovisningsperiod är 6 månader och börjar för första gången med utfärdandet av kundens LouisCard. När ett poängsaldo på 750 poäng har uppnåtts inom en redovisningsperiod kommer vi i slutet av denna redovisningsperiod att informera kunden om respektive aktuellt poängsaldo med hjälp av ett överskådligt kontoutdrag. De redovisade poängen visas nu även där som ett tillgodohavande; kunden krediteras automatiskt detta tillgodohavande vid nästa köp. Samtidigt nollställs kundkontots poängsaldo igen och kan sedan fyllas på under den nya redovisningsperioden genom motsvarande kreditering av poäng, framför allt för inköp. En utbetalning av det tillgodohavande som visas på kontoutdraget är inte möjlig. Invändningar mot poängsaldots riktighet eller fullständighet måste göras skriftligen till oss inom en månad från mottagandet av kontoutdraget. Förutsättningen för invändningar är inlämnande av motsvarande kassakvitton respektive fakturor i original.

5. Radering av eurosaldot

LouisCard-kunder har hela 3 månader från och med datumet för respektive kontoutdrag på sig att lösa in det angivna tillgodohavandet i euro. En motsvarande upplysning om tidsperioden för inlösen finns på kontoutdraget. Inlösning sker genom att tillgodohavandet automatiskt kvittas mot ett eller flera av kundens inköp. Såvida ingen inlösning sker inom denna giltighetstid kommer tillgodohavandet i euro att raderas automatiskt.

Om vi känner till kortinnehavarens e-postadress skickas en påminnelse per e-post om den återstående tiden för inlösen av tillgodohavandet i euro. Detta e-postmeddelande skickas cirka 4 veckor före utgången av inlösningsperioden.

6. Lägsta poäng

F√∂r en po√§ngredovisning (punkt 5) kr√§vs ett po√§ngsaldo p√• minst 750 LouisCard-po√§ng. S√•vida LouisCard-innehavaren inte n√•r 750 LouisCard-po√§ng inom en redovisningsperiod p√• 6 m√•nader, kommer kundkontot inte att redovisas och det skickas inget meddelande till kunden. De hittills insamlade po√§ngen f√∂rblir giltiga tills LouisCard-innehavaren har samlat in minst 750 po√§ng och kundkontot redovisas d√• n√§sta redovisningsdatum. Efter avslutad redovisning kan kundkontot √•ter fyllas p√• med po√§ng under den nya redovisningsperioden ‚Äď i synnerhet f√∂r ink√∂p.

7. Partners till LouisCard

Syftet med LouisCard √§r att erbjuda innehavaren st√∂rsta m√∂jliga merv√§rde, allts√• f√∂rdelar, ut√∂ver de tj√§nster som v√•rt f√∂retag tillhandah√•ller. F√∂r detta √§ndam√•l ing√•r vi √§ven samarbeten med h√∂gpresterande partnerf√∂retag. Detaljerad information om dessa och deras tj√§nster finns i v√•r katalog ‚ÄĚwebbutiken‚ÄĚ. I den m√•n beviljandet av de f√∂rm√•ner som v√•ra partnerf√∂retag erbjuder innehavaren av LouisCard kr√§ver att vi vidarebefordrar LouisCard-innehavarens namn och adress till respektive partnerf√∂retag, samtycker LouisCard-innehavaren till detta med sin ans√∂kan om registrering och utf√§rdande av LouisCard och/eller vid dess f√∂rsta anv√§ndning. V√•rt partnerf√∂retag f√•r dock endast anv√§nda dessa uppgifter f√∂r de rabatter som respektive LouisCard-innehavare √§r ber√§ttigad till och endast i samband med LouisCard; vi kommer att f√∂rplikta v√•ra partnerf√∂retag p√• motsvarande s√§tt. Alla tj√§nster som tillhandah√•lls av LouisCard-partnerf√∂retag √§r frivilliga tj√§nster fr√•n v√•r sida. R√§ttsliga anspr√•k gentemot oss i detta sammanhang √§r inte m√∂jliga. Om dessa tj√§nster √§r f√∂rem√•l f√∂r s√§rskilda villkor eller begr√§nsningar, kommer vi att informera kunden om detta i den utstr√§ckning som kr√§vs.

8. Poäng annullering

Om LouisCard-innehavaren ångrar ett inköp, till exempel genom att returnera det, häva eller bestrida avtalet etc., och om LouisCard-innehavarens kundkonto redan har krediterats med motsvarande LouisCard-poäng för detta inköp, är vi berättigade att annullera dessa poäng; detsamma gäller vid felaktiga bokningar från vår sida eller otillåten användning av LouisCard.

9. Blockering av LouisCard

Såvida det finns en viktig orsak, till exempel otillåten användning av LouisCard, kan vi när som helst kräva att LouisCard-innehavaren återlämnar sitt kort. Samtidigt har vi rätt att spärra kortet.

10. √Ąndringar av LouisCard-villkoren

LouisCard-innehavaren erhåller skriftlig information om alla ändringar eller tillägg till dessa LouisCard-villkor. Dessa anses som godkända om LouisCard-innehavaren inte gör en invändning eller fortsätter att använda sitt LouisCard efter motsvarande meddelande. LouisCard-innehavaren måste skicka sin invändning till oss inom en månad från och med meddelandet om ändringen/tillägget; därmed upphör samtidigt kundens LouisCard att gälla. Vi kommer uttryckligen att göra LouisCard-innehavaren uppmärksam på ovannämnda konsekvenser när vi tillkännager ändringar eller tillägg till dessa LouisCard-villkor. Vi förbehåller oss dessutom rätten att avbryta eller ändra alla tjänster i samband med LouisCard, i synnerhet LouisCard-poängsystemet, med en rimlig uppsägningstid eller utan att iaktta en sådan period om det finns viktiga skäl (till exempel lagändringar).

11. Ansökan om LouisCard

I samband med en ansökan om LouisCard samtycker du till att vi använder dina uppgifter i reklamsyfte. Vårt e-postnyhetsbrev håller dig informerad om ditt poängsaldo, erbjudanden, rabattkuponger och mycket annat.

Dina uppgifter stannar kvar hos Louis och kommer varken att säljas eller hyras ut. Återkallande av samtycket till reklamutskick kan ske när som helst via de enskilda reklammedierna eller via e-post till service@louis.de utan att skäl behöver anges.

12. Dataskydd

Vi lagrar de uppgifter som krävs för beviljande och redovisning av alla LouisCard-tjänster. Alla personuppgifter behandlas naturligtvis konfidentiellt. Vi behandlar dina kunduppgifter för att kunna genomföra LouisCard-kundprogrammet. Det är dina frivilliga personliga meddelanden (artikel 6.1 (f) i GDPR), kontaktuppgifterna som krävs för deltagandet (uppgifter markerade som obligatoriska fält*) samt frivilliga uppgifter i LouisCard-ansökan (artikel 6.1 (a) i GDPR). Du har rätt att invända mot användningen av dina uppgifter för reklam- eller marknads- och opinionsundersökningsändamål utan att behöva ange något skäl.

Status 05/2023

SearchWishlistUser AccountCartArrow LeftArrow RightArrow Right ThinIcon HomeIcon HomeMenuArrowCaret DownCloseResetVISAmatercardpaypalDHLHermesCheckCheck-additionalStarAdd to Shopping Cartchevron-leftchevron-rightSpinnerHeartSyncGiftchevron-upKlarnaGridListFiltersFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoCalendar